HJEM

Kunstner Line Marsdal flytter rundt på malte lerret i atelieret.

  

n y t    ø y e b l i k k e t

–   f o r    f r e m t i d e n    o g s å

  

Hva om de beste minnene dine 

ikke falmer bort i en skuff

eller er som nåla i høystakken

i en digital sky . . . . 

   

. . . . men i stedet er favoritter

som rocker veggene?

   

Kunstner Line Marsdal fanger røde ballonger. Malte lerret står inntil veggene.

 

   

Hvordan jeg kan hjelpe deg?

fortell mer 

 

© line elghøy marsdal
portrett/studiofotografier av fotograf Helene Fjell